perbincangan kumpulan fuseaction.

11/06/2010 10:36

setiap ahli kumpulan memberi idea yang paling kreatif serta inovatif.kemudian ahli kumpulan memberi kata putus dan berbincang tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membina projek.